Skip to main content
 

Bemanningsbransjen anker innleie-forføyning

30. august 2023

Før sommerferien gikk en gruppe selskaper fra bemanningsbransjen sammen og ba Oslo tingrett om midlertidig forføyning mot regjeringens innleieforbud, uten gehør. Nå anker bransjen til Borgarting lagmannsrett.

Bemanningsbransjens argument er at innstrammingene er i strid med EØS-avtalens tjenesteregler.

Siden bransjen tapte i Oslo tingrett, har ESA, EFTAs overvåkningsorgan, også åpnet sak mot Norge på samme grunnlag.

– Regjeringen har gjennom prosessen i stor grad mistenkeliggjort en hel næring. Regjeringens politikk vil medføre nedleggelser, bortfall av arbeidsplasser og oppsigelser av ansatte, da særlig av personer fra andre EØS-land, som regjeringen selv definerer som en sårbar gruppe, uttaler Odd Stemsrud fra Grette, som representerer de ankende parter i saken.

Nyhet