Skip to main content
 

LO-lederen avviser omkamp om innleiereglene

15. august 2023

LO-leder Peggy Hessen Følsvik NHO-leder Ole Eirik Almlid til debatt i Arendal om blant annet midlertidige ansettelser og innleie. Følsivk vil ikke vike en tomme når det gjelder regjeringens innstramminger i innleiereglene. Saken skal nå behandles i ESA.

Nyhet