Skip to main content
 

Bemanningsbyråer går rettens vei for å stanse ny innleielov

26. juni 2023

30 bemanningsbyråer krever at den nye innleieloven ikke trer i kraft før det er avklart om den er i tråd med EØS-avtalen. Fredag 23. juni møtte de regjeringsadvokaten i Oslo tingrett. 

Bemanningsbyråene mener det gikk for fort da loven om innleie av arbeidskraft ble strammet inn i år.

Byråenes to advokater pekte på Arbeidstilsynets rapport fra 2023. Det ble utført tilsyn med nesten 1000 bemanningsbyråer, og rapporten viste at innleide i stor grad likebehandles og i noen tilfeller også har bedre lønn enn ansatte i innleiebedriften.

Dette ble av regjeringsadvokaten parert med en undersøkelse fra Fellesforbundet, hvor neste alle av de 900 innleide som svarte i undersøkelsen, sa at de ville fortsette å jobbe i Norge – helst som fast ansatte i en produksjonsbedrift.

1. juli trer loven og forskriften i kraft, etter at overgangsperioden fra 1. april for allerede inngåtte avtaler og kontrakter er over.

Nyhet