Skip to main content
 

SSB: – Antall jobber i utleienæringen på samme nivå som tidligere

31. mai 2023

De vedtatte innstrammingene i regelverket for utleienæringen har foreløpig ikke ført til at antall jobber er lavere enn tidligere. Det var 57 200 jobber i utleienæringen i 1. kvartal 2023. Det er omtrent samme nivå som i 1. kvartal 2022. 

– At antall jobber i utleienæringen er på omtrent samme nivå som tidligere kan henge sammen med at de nye reglene ikke hadde trådt i kraft i 1. kvartal 2023. I tillegg er det vedtatt ulike overgangsordninger for flere av de nye reglene. Blant annet gjelder en overgangsperiode på tre måneder for allerede inngåtte avtaler, som gjør at de nye reglene først får effekt fra 1. juli for en del av jobbene, sier Christoffer Berge, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Nyhet