Skip to main content
 

Spørsmål om faktagrunnlaget bak innstrammingene i innleieregelverket

20. april 2023

I et skriftlig spørsmål til Stortinget, spør Margret Hagerup (H) arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) om hva som er faktagrunnlaget bak de dramatiske innstrammingene i innleieregelverket.

– Nylig har det vært flere mediesaker om konsekvensene ved endringer i innleieregelverket som trådte i kraft 1. april 2023, og mange er bekymret for både arbeidsplasser og bedriftenes konkurransekraft, skriver Hagerup.

Hun peker blant annet på tilbakemeldinger fra næringslivet i Rogaland og kritiske spørsmål fra EFTAs overvåkningsorgan ESA i sin begrunnelse.

Nyhet