Skip to main content
 

Rødt vil ha totalforbud mot bemanningsbransjen

21. april 2023

Partiet vil forby bransjen i hele landet og i alle bransjer.

Under Rødts landsmøte i Stavanger omtaler partileder Bjørnar Moxnes innstrammingene i innleiereglementet som en viktig seier for både fagbevegelsen og partiet.

– Bemanningsbransjen er sosial dumping satt i system. Samtidig som bedriftenes omsetning går opp, kuttes det i faste ansettelser. Arbeidsgiverne får billig arbeidskraft. De innleide må jobbe lange skift uten overtidsbetaling, får lavere lønn enn de fast ansatte og må jakte vakter uten mulighet til å si nei. Og få blir med i en fagforening, sa Moxnes i sin landsmøtetale.

 

Nyhet