Skip to main content
 

Nytt nummer av EU&arbetsrätt

14. april 2023
  • ESA stiller spørsmål om Norges nye innleieregler
  • Danmarks hovedargumenter mot minstelønnsdirektivet er nå offentlige

Dette er to av sakene i nyeste nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt.

EU-domstolen har nå offentliggjort Danmarks søknad om at minstelønnsdirektivet skal kjennes ugyldig. Danmark krever først og fremst at direktivet skal kjennes ugyldig i sin helhet. Årsaken er at EU tilsidesatte prinsippet om delegert makt i strid med artikkel 153.5 i TEUF, som betyr at EU ikke har makt til å lovfeste lønnsvilkår, foreningsrett, streikerett eller rettighet. til lockout. Direktivet utgjør et direkte inngrep i lønnsfastsettelsen og gjelder også organisasjonsretten.

Nyhet