Skip to main content
 

Bygningsarbeidernes Fagforening: – Innleieforbudet virker!

17. oktober 2023

Byggfagforeningene i Oslo har kartlagt forholdene på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet mot innleie fra bemanningsbyråer ble innført. I motsetning til de tidligere rapportene vitner årets rapport om en i hovedsak veldig positiv utvikling.

Der tidligere rapporter har dokumentert mellom 17 og 38 prosent innleie fra bemanningsforetak, og innleie i elektrobransjen helt oppe i 44 prosent, er dette nå blitt reine unntakstilfeller. «Det er nesten ikke folk fra bemanningsbransjen å se på byggeplassene», konkluderer organisasjonsarbeider Jan-Ole Evensen i Elektromontørenes fagforening (EMF) etter sin kartlegging av tolv byggeplasser i Follo og to i Oslo.

Framfor søkelyset på prosentandel innleie og ulovlig innleie, som nå framstår som høyst begrenset, viser kartleggingen at det er i ferd med å vokse fram en ny og mer bærekraftig kultur knyttet til bemanning og produksjon ute på byggeplassene.

Kartleggingen viser at det samarbeides mer og bedre mellom produksjonsbedriftene i byggenæringen for å dekke mannskapsbehovet på den enkelte byggeplassen, og det er en økende bevissthet og kunnskap om innleiebestemmelsene i byggeledelsen og blant prosjektlederne ute på anleggene.

Samlet sett dokumenterer kartleggingen fra byggeplassene i Oslo-regionen høsten 2023 at det er blitt tatt viktige steg i retning av et mer seriøst arbeidsliv i byggenæringen med mindre bruk av ulovlig innleie og bruk av bemanningsforetak enn i tilsvarende rapporter i perioden 2011-21.

Last ned De Facto-rapport 2/2023: Ute på byggeplass, på vei inn i en ny tid

Nyhet