Skip to main content
 

Nye innleie-regler: − Vi har måttet si opp nesten 300 ansatte

  • 13. oktober 2023

Stort bemanningsbyrå merker effekten av nytt regelverk som ble innført i april. NHO mener innleie-reglene tvinger flere over i midlertidige stillinger, mens LO framholder at regelendringene har ført til flere faste ansettelser.

− For oss som har vi fått akkurat de konsekvensene vi advarte regjeringen om på forhånd: Vi har måttet si opp nesten 300 ansatte over hele landet, fordi kundene våre ikke kan bruke oss lenger, sier konserndirektør Thomas Gleerup i bemanningsbyrået Edda.

Fafo har i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å undersøke konsekvensene av endringene i innleie-reglene. Funnene fra undersøkelsen er nedslående:

Kun to av ti bedrifter vil ansette flere i faste stillinger etter endringene i regelverket i byggebransjen.

Videre viser undersøkelsen at én av fire bedrifter i og utenfor forbudssonen mener det er nødvendig med flere midlertidige ansettelser for å løse behovet for arbeidskraft i de tilfellene de ellers ville ha leid inn.

Nyhet