Skip to main content
 

Opptak fra Fafo Østforum webinar 27. september: Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

28. september 2023

I april ble det innført innstramninger i regelverket for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbedrifter. Fafo har, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA), fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å undersøke konsekvensene av endringene. Under dette webinaret presenterte Fafo-forskerne Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Rolf K. Andersen de første funnene fra forskningen.

På webinarets nettside kan du se opptak fra sendingen.

 
Nyhet