Skip to main content
 

LO vil avvikle bemanningsbransjen slik vi kjenner den i dag

03. juni 2022

I sitt nye handlingsprogram slår LO fast at organisasjonen vil avvikle innleie fra bemanningsbyråer som fortrenger faste stillinger i hele arbeidslivet.

– Bemanningsbransjen undergraver det seriøse organisert arbeidslivet, og utviklingen har gått i feil retning, sa førstesekretær i LO, Julie Lødrup, la fram redaksjonskomiteens innstilling

Det var en enstemmig innstilling hun la fram og det var også en enstemmig LO-kongress som støttet forslaget.

Organisasjonen krever at forbudet mot innleie i byggebransjen i Oslo-området må settes i verk raskt, og at dette må være starten på å avvikle innleie fra bemanningsbyråer som fortrenger faste stillinger, i hele arbeidslivet.

LO går med dette lenger enn Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet vil bare vil begrense innleie.  

Arild Håvik, leder av Fellesforbundets avdeling i Stavanger, har tidligere uttrykt misnøye med at ikke verftsindustrien har vært omfattet av forbudet mot bemanningsbransjen slik bygningsindustrien i Oslo-området får. 

Les hele saken: LO vil avvikle bemanningsbransjen slik vi kjenner den i dag. Men Arild er likevel ikke helt fornøyd (FriFagbevegelse, 03.06.22)

Nedenfor er lenker til noen få relevante nyheter. Mange flere nyhetslenker, samt lenker til en rekke debattinnlegg om tematikken, finner du nettsiden til Fafo Østforums seminar Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

 
Nyhet