Skip to main content
 

Petroleumstilsynet fant innleie-feil i fire av fire tilsyn

15. mars 2022

I 2021 gjennomførte etaten fire tilsyn med innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak i petroleumsindustrien. De fant avvik fra regelverket i alle tilsyn. Ingen hadde rutiner eller systemer som gjorde det enkelt å sikre eller etterse lovlig bruk. I to av tilsynene ble det gitt pålegg. – Behov for mer kunnskap og oppmerksomhet om innleie, vektlegger etaten.

Tilsynene var rettet mot to store entreprenørselskaper/leverandører i ISO-bransjen (isolasjon, stillas og overflatebehandling), en boreentreprenør og et operatørselskap.

  • ISO-selskapet Kaefer (pålegg): alvorlige brudd på regelverket knyttet til ulovlig innleie fra bemanningsforetak og mangler i rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av reglene om innleie fra bemanningsforetak.
  • Leverandørselskapet Beerenberg (pålegg): brudd på regelverket knyttet til rutine for å sikre lovlig innleie og drøftingsplikt.
  • Boreentreprenøren Transocean (varsel om pålegg): avvik knyttet til ulovlig innleie fra bemanningsforetak og mangler i rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av reglene om innleie fra bemanningsforetak.
  • Aker BP: avvik knyttet til rutine for å sikre lovlig innleie og korrekt registrering av foretak.

Les pressemeldingen: Behov for mer kunnskap og oppmerksomhet om innleie (Petroleumstilsynet, 15.03.22)

 
Nyhet