Petroleumstilsynet, 15.03.22

Petroleumstilsynet fant innleie-feil i fire av fire tilsyn

I 2021 gjennomførte etaten fire tilsyn med innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak i petroleumsindustrien. De fant avvik fra regelverket i alle tilsyn. Ingen hadde rutiner eller systemer som gjorde det enkelt å sikre eller etterse lovlig bruk. I to av tilsynene ble det gitt pålegg. – Behov for mer kunnskap og oppmerksomhet om innleie, vektlegger etaten.

Tilsynene var rettet mot to store entreprenørselskaper/leverandører i ISO-bransjen (isolasjon, stillas og overflatebehandling), en boreentreprenør og et operatørselskap.

  • ISO-selskapet Kaefer (pålegg): alvorlige brudd på regelverket knyttet til ulovlig innleie fra bemanningsforetak og mangler i rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av reglene om innleie fra bemanningsforetak.
  • Leverandørselskapet Beerenberg (pålegg): brudd på regelverket knyttet til rutine for å sikre lovlig innleie og drøftingsplikt.
  • Boreentreprenøren Transocean (varsel om pålegg): avvik knyttet til ulovlig innleie fra bemanningsforetak og mangler i rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av reglene om innleie fra bemanningsforetak.
  • Aker BP: avvik knyttet til rutine for å sikre lovlig innleie og korrekt registrering av foretak.

Les pressemeldingen: Behov for mer kunnskap og oppmerksomhet om innleie (Petroleumstilsynet, 15.03.22)


Relaterte seminarer

Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie