Innhenter opplysninger om innleie i petroleumsnæringen

  • 14. desember 2020

Petroleumstilsynet (Ptil) undersøker nå omfanget av innleie i petroleumsnæringen og hvilke selskaper som leier inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Informasjonen danner grunnlag for framtidige tilsyn.

Sommeren 2020 ble det gjort endringer i arbeidsmiljøloven som ga Ptil utvidet tilsynsmyndighet innenfor innleie.

Økt håndheving og kontroll med innleie og likebehandlingsreglene er en del av Ptils ansvar for å bidra til å styrke arbeidet for et seriøst og sikkert arbeidsliv.

Les hele saken: Innhenter opplysninger om innleie (Ptil, 14.12.20)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie