Skip to main content
 

Revidert nasjonalbudsjett: Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får 15 millionar kroner for å slå ned på ulovleg innleige

12. mai 2020

I dag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. I en pressemelding for tre dager siden ble det varslet midler til tilsynene for å følge opp nye regler for innleie. Dette gjentas i dagens pressemelding:

Regjeringa foreslår å styrkje Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet med til saman 15 millionar kroner i 2020, slik at etatane kan førebu innsatsen knytt til handheving av reglane om innleige.

Det har over lengre tid vore aukande bruk av innleigd arbeidskraft, mellom anna i byggnæringa. Kartleggingar tyder på at det i ein del tilfelle skjer brot på regelverket.

Regjeringa foreslår difor at Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet kan føre tilsyn med at vilkåra for innleige er til stades, og at kravet til likebehandling av utleigde arbeidstakarar blir følgd opp.

Les hele pressemeldingen: Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får 15 millionar kroner for å slå ned på ulovleg innleige (Arbeids- og sosialdepartementet, 12.05.20)Se også nyhetssaken:

Regjeringen strammer til mot a-krim og ulovlig innleie 

– Vi har over tid sett en økende bruk av innleid arbeidskraft, særlig i byggenæringen. Kartlegginger tyder på at det i en del tilfeller skjer brudd på regelverket, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, og viser til Fafo-rapporten Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie. Regjeringen foreslår at Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med reglene om innleie og gi pålegg og reaksjoner ved ulovlig innleie. I tillegg kan Statens vegvesen nå innhente opplysninger som Arbeidstilsynet kan bruke til kontroll av lønn i transportnæringen. (Regjeringen, 06.04.20)

 
Nyhet

Mer om tema