Skip to main content
 

SV stiller harde krav til regjeringen: Krever fortgang i norsk lønn for sjøfolk

20. oktober 2021

Støres regjering vil sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

– Det er viktig at det skal være norske lønns- og arbeidsforhold til sjøs. Samtidig registrerer jeg at statsministeren tar til orde for at det skal skje gjennom møter med partene i arbeidslivet og et partssammensatt utvalg. Det er ikke nødvendig å vente på dette lenger nå. Dette har vært utredet mange ganger, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Bergstø, som nå tar fatt på oppgaven som leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, har denne uken sendt et skriftlig spørsmål til den nye næringsministeren Jan Christian Vestre for å kreve svar på hva regjeringen mener: «Kan Stortinget forvente å få en lovproposisjon vedrørende lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel, herunder offshoreflåten, før påske?».

Hun får støtte fra Rødt, som også har meldt sin støtte på Stortinget om forslaget. Med Rødt og SV vil det være et solid stortingsflertall for kravet som vil sikre norske sjøfolk like konkurransevilkår og forebygge sosial dumping til sjøs.

Les hele saken: Norsk lønn for sjøfolk: SV stiller harde krav til regjeringen: Krever fortgang for sjøfolk (FriFagbevegelse, 20.10.21)

 
Nyhet