Skip to main content
 

Lovforslag om norsk lønn i norske farvann presenteres høsten 2022

18. november 2021

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Regjeringen har startet arbeidet med å lage et lovutkast, og nå oppfordrer havministeren partene i maritim næring til å komme med innspill og bidra til å finne gode løsninger sammen på spørsmålene som gjenstår.

– Dette arbeidet har vært utredet i "Holmefjordutvalget", men det er fortsatt noen uavklarte spørsmål. Jeg har et mål om å få dette på plass raskt og levere et lovforslag til Stortinget neste høst.

De gjenstående spørsmålene knytter seg til nærskipsfart og cruise, og hvilken type fartøysaktivitet på norsk sokkel som bør omfattes.

Les hele pressemeldingen: Fiskeri- og havministeren vil få på plass ny lov om norsk lønn i norske farvann raskt (Nærings- og fiskeridepartementet, 18.11.21)

 
Nyhet