Skip to main content
 

Debatt: – Norsk lønn i norske farvann

03. desember 2021

– Norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på lønn på hjemmebane. Norge er en stor havnasjon. Men skal vi sikre norsk maritim kompetanse for framtida, må vi sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, skriver Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister (Ap).

Utdrag fra innlegget:

Norsk lønn i norske farvann er den viktigste saken på mitt bord akkurat nå, og arbeidet skal gjennomføres raskt. Rundt påske skal vi sende lovutkastet på høring, og høsten 2022 skal vi legge fram lovforslaget for Stortinget.

Skip som seiler i norske farvann, uavhengig av hvor de er flagget, må betale norske lønninger. Dette er viktig av flere grunner.

For det første vil norske lønns- og arbeidsvilkår fjerne mye av årsaken til stor sosial ulikhet om bord på skip i norske farvann. Sjøfolk som jobber i samme farvann, i samme type jobber, har store lønnsforskjeller. Utenlandske sjøfolk utfører arbeid på skip i Norge til en brøkdel av norske lønninger. Vi vil ikke tillate sosial dumping i norske farvann.

For det andre vil norske lønninger fremme et mer rettferdig arbeidsliv. I dag konkurrerer ikke rederier og sjøfolk om oppdrag og arbeidsplasser på like vilkår.

Og for det tredje vil det skape forutsigbarhet, og gjøre maritim næring mer attraktiv som yrkesvei for norske ungdommer.

Les hele debattinnlegget: Norsk lønn i norske farvann (Nordnorsk debatt, 03.12.21)

 
Nyhet