Avventer lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår

  • 15. november 2021

Det skal lovfestes at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde i norske farvann og på norsk sokkel, inkludert offshoreflåten.

– Dersom man er bekymret for norske sjøfolks konkurransekraft vil en tilbakeføring av kuttene i nettolønnsordningen være det viktigste man raskt kan iverksette. Ordningene er svekket sammenlignet med dagens ordning i forslaget til Statsbudsjettet for 2022, sier adm.dir i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

– Vi vil følge arbeidet med å utforme et forslag til norsk lov om norske lønns- og arbeidsvilkår tett, og ser frem til å få forslaget på høring. Det er avgjørende for oss at forslaget ikke rokker ved anerkjente internasjonale prinsipper, utfordrer EØS-avtalen, Norges folkerettslige forpliktelser eller griper inn i partenes tariffavtaler, sier Solberg.

Les hele saken: Avventer lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår (Norges Rederiforbund, 15.11.21)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie