Skip to main content
 

Ny regjering har allerede lovet maritim politikk som styrker norske sjøfolk

14. september 2021

Kan det endelig bli lov om norske vilkår på norsk sokkel? Nå stilles det store forventninger til den nye regjeringen fra sjømannsorganisasjonene.

Ap har sammen med Sp og Sv «vunnet» Stortingsvalget og har 89 av 169 mandater på Stortinget. Etter all sannsynlighet vil det bli dannet rødgrønn regjering med Jonas Gahr Støre i spissen.

– Norske sjøfolk må merke at landet har fått en ny regjering, og det må merkes raskt, sier en klar og tydelig Johnny Hansen, leder i Norsk Sjømannsforbund.

Han viser til de rødgrønnes uttalelser både før og under valgkampen. På direkte spørsmål om man vil innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel har partiene gitt følgende svar:

Jonas Gahr Støre (Ap): Ja. Det burde være et enkelt prinsipp å enes om: At norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for arbeid i Norge.

Torgeir Knag Fylkesnes (Sv): – Maritim sektor er svært viktig i den grønne omstillingen av norsk økonomi- og næringsliv. Vi skal sikre norske arbeidsplasser for fremtiden, og de skal selvsagt ikke være dårlige enn de har vært i fortiden. Det grønne skiftet skal selvsagt gjennomføres uten sosial dumping.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Ja. Senterpartiet har vært en av pådriverne for norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann og har fremmet forslaget flere ganger i Stortinget.

Les hele saken: Ny regjering har allerede lovet maritim politikk som styrker norske sjøfolk (FriFagbevegelse, 14.09.21)

 
Nyhet