Fafo Østforum seminar

Lovløse forhold i norske farvann?

  • onsdag 26. oktober 2016
  • kl. 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminaret hos Fafo Østforum.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Direktesending kommer ...

Petroleumsvirksomhet med faste innretninger er omfattet av norske lover. Hjelpeaktivitetene følger det maritime regelverket. Fagforbundet Industri Energi krever nå at arbeidsmiljøloven skal gjelde for oljearbeidere på såkalte flerbruksfartøy.

Arbeidsforholdene på utenlandske skip reguleres av flaggstatens regelverk.  I en dom fra Høyesterett ble det konkludert med at skipsarbeidsloven ikke regulerer arbeidsforholdet mellom en norsk arbeidstaker og arbeidsgiver hvor arbeidet i hovedsak ble utført i Norge. Sjømannsorganisasjonene ber om politisk handling.

Program

Velkommen og møteledelse ved Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo

Innledninger

Ommund Stokka, områdeansvarlig i arbeidslivsavdelingen i Industri Energi

Hanne Irene Bore, advokat og forhandler i Norsk olje & gass. Lysark (pdf)

Marie Nesvik, stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Lysark (pdf)

Stian Grøthe, direktør for politikk og samfunnskontakt i Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat. Lysark del 1 (pdf) del 2 (pdf)

Mari Kimsås-Otterbech, advokat i Norges Rederiforbund. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

_________________

Media

- Spørsmål om politisk vilje å få oljearbeiderne på flerbruksfartøy omfattet av norsk lov (Industri Energi, 27.10.16)

Bør rettsvernet til sjøfolkene flagges hjem? (arbeidslivet.no, 26.10.16)

På programmet

ommund stokka2
Ommund Stokka, Industri Energi

hanne irene bore
Hanne Irene Bore, Norsk olje & gass

marie nesvik
Marie Nesvik, Institutt for privatrett, UiO

stian groethe
Stian Grøthe, Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat

mari kimsaas otterbech
Mari Kimsås-Otterbech, Norges Rederiforbund

amo
Anne Mette Ødegård, Fafo

 

 

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie