Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Lovløse forhold i norske farvann?

  • kl. 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminaret hos Fafo Østforum.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Petroleumsvirksomhet med faste innretninger er omfattet av norske lover. Hjelpeaktivitetene følger det maritime regelverket. Fagforbundet Industri Energi krever nå at arbeidsmiljøloven skal gjelde for oljearbeidere på såkalte flerbruksfartøy.

Arbeidsforholdene på utenlandske skip reguleres av flaggstatens regelverk.  I en dom fra Høyesterett ble det konkludert med at skipsarbeidsloven ikke regulerer arbeidsforholdet mellom en norsk arbeidstaker og arbeidsgiver hvor arbeidet i hovedsak ble utført i Norge. Sjømannsorganisasjonene ber om politisk handling.

Program

Velkommen og møteledelse ved Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo

Innledninger

Ommund Stokka, områdeansvarlig i arbeidslivsavdelingen i Industri Energi

Hanne Irene Bore, advokat og forhandler i Norsk olje & gass. Lysark (pdf)

Marie Nesvik, stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Lysark (pdf)

Stian Grøthe, direktør for politikk og samfunnskontakt i Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat. Lysark del 1 (pdf) del 2 (pdf)

Mari Kimsås-Otterbech, advokat i Norges Rederiforbund. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

_________________

Media

- Spørsmål om politisk vilje å få oljearbeiderne på flerbruksfartøy omfattet av norsk lov (Industri Energi, 27.10.16)

Bør rettsvernet til sjøfolkene flagges hjem? (arbeidslivet.no, 26.10.16)

På programmet

ommund stokka2
Ommund Stokka, Industri Energi

hanne irene bore
Hanne Irene Bore, Norsk olje & gass

marie nesvik
Marie Nesvik, Institutt for privatrett, UiO

stian groethe
Stian Grøthe, Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat

mari kimsaas otterbech
Mari Kimsås-Otterbech, Norges Rederiforbund

amo
Anne Mette Ødegård, Fafo