Norsk Sjømannsforbund, 19.03.21

– Nærmere norsk lønn i norske farvann

I dag får regjeringen en anbefaling som går langt i å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Rapporten sender et tydelig signal til politikerne om at skipsfart i Norge skal skje på norske lønns- og arbeidsvilkår, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund. – Her har vi fått svært viktige gjennomslag etter mange års kamp, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

I dag utføres for eksempel bare en fjerdedel av transportarbeidet i innenriks godstransport av skip med norske lønns og arbeidsbetingelser.

LO-familien har i et drøyt tiår jobbet aktivt og målrettet for et arbeidsmarked til sjøs der de som bor her i landet ikke skyves ut av jobb på grunn av sosial dumping.

Det Stortingsoppnevnte Holmefjordutvalget, også kjent som det maritime utvalget, leverte i dag sin anbefaling til Regjeringen.

Hessen Følsvik har sammen med Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund deltatt aktivt i utvalget, som skulle fremme forslag om å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft.

Les hele saken: – Nærmere norsk lønn i norske farvann (Norsk Sjømannsforbund, 19.03.21)

Se også pressemelding: Rapport fra partssammensatt maritimt utvalg. Rapporten er en oppfølging av et anmodningsvedtak fra Stortinget, og regjeringen vil orientere Stortinget om rapportens innhold på egnet måte. (Nærings- og fiskeridepartementet, 19.03.21)


Relaterte seminarer

Lovløse forhold i norske farvann?

Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie