– Nærmere norsk lønn i norske farvann

  • 19. mars 2021

I dag får regjeringen en anbefaling som går langt i å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Rapporten sender et tydelig signal til politikerne om at skipsfart i Norge skal skje på norske lønns- og arbeidsvilkår, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund. – Her har vi fått svært viktige gjennomslag etter mange års kamp, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

I dag utføres for eksempel bare en fjerdedel av transportarbeidet i innenriks godstransport av skip med norske lønns og arbeidsbetingelser.

LO-familien har i et drøyt tiår jobbet aktivt og målrettet for et arbeidsmarked til sjøs der de som bor her i landet ikke skyves ut av jobb på grunn av sosial dumping.

Det Stortingsoppnevnte Holmefjordutvalget, også kjent som det maritime utvalget, leverte i dag sin anbefaling til Regjeringen.

Hessen Følsvik har sammen med Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund deltatt aktivt i utvalget, som skulle fremme forslag om å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft.

Les hele saken: – Nærmere norsk lønn i norske farvann (Norsk Sjømannsforbund, 19.03.21)

Se også pressemelding: Rapport fra partssammensatt maritimt utvalg. Rapporten er en oppfølging av et anmodningsvedtak fra Stortinget, og regjeringen vil orientere Stortinget om rapportens innhold på egnet måte. (Nærings- og fiskeridepartementet, 19.03.21)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie