Anbud365, 13.10.21

23 grep knyttet til offentlige anskaffelser i Støres regjerings-plattform

Støre-regjeringens politiske plattform – Hurdalplattformen - ble lagt frem i dag. Den inneholder 23 grep som på en eller annen måte dreier seg om offentlige anskaffelser.

Blant disse er :

  • Endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser slik at de støtter viktige mål som bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger.
  • Offentlige anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må tilpasses slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen.
  • Utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.
  • Stille strengare krav til seriøsitet og bruk av lærlingar ved offentlege innkjøp og anbod.
  • Sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur.
  • Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av verdiskapingen fra offentlige kontrakter skal komme den norske maritime næringen til gode.

Les hele saken: 23 grep knyttet til offentlige anskaffelser i Støres regjerings-plattform (Anbud365, 13.10.21)


Relaterte tema

Relaterte seminarer

Storrengjøring i arbeidslivet

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie