Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå – hjelp eller overprøving?

  • kl. 14.00–16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

"EUs arbeidsmarkedsbyrå kan være effektivt for å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet, men kan føre til at Norge må avstå suverenitet", konkluderer Stortingets utredningsseksjon. Forslaget om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA) er til behandling i EU-systemet. Her hjemme er det diskusjon om fordeler og ulemper ved ELA, både innad i fagbevegelsen og blant politikerne.

Tilsyn med arbeidsforhold og samarbeid mellom myndigheter på tvers av landegrenser er utfordrende. Det er bakgrunnen for at EU-kommisjonen lanserte forslag om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå tidligere i år. Det nye byrået skal, ifølge forslaget, gi informasjon, øke muligheten for samarbeid og megle i grensekryssende konflikter. Ingenting er foreløpig vedtatt.

For Norge er det viktig å ha kontroll med lov- og avtaleverket i arbeidslivet. Spørsmålet er derfor om ELA vil gripe inn i selvråderetten på arbeidslivets område, eller om byrået vil være et effektivt virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Program

Velkommen og bakgrunn ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Hva betyr EUs arbeidsmarkedsbyrå for tilsynsmyndighetene? ved Pål Lund, koordinator for internasjonalt samarbeid mot sosial dumping, Arbeidstilsynet. Lysark (pdf)

Samtale mellom Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet, stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde, Høyre, og Marianne Marthinsen, Arbeiderpartiet, og nyvalgt YS-leder Erik Kollerud.

Spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Notat fra Stortingets utredningsseksjon om ELA

2018 stortingets utredningsseksjon elaI dette notatet fra Stortingets utredningsseksjon redegjøres det for mulige konsekvenser av forslag til forordning om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA). Last ned notatet

Utredningsnotatet ble offentliggjort 4. oktober 2018 og er gjennomført på oppdrag fra Arbeiderpartiet som den 24. mai 2018 ba om å få utredet følgende spørsmål:

1) I hvilken grad innebærer EU-kommisjonens forslag til nytt arbeidsmarkedsbyrå overnasjonal myndighet, suverenitetsavståelse og avgjørelser som kan pålegges Norge ved eventuell uenighet mellom land?

2) I hvilken grad innebærer forslaget inngripen i arbeidslivets parter i Norge sine muligheter til å regulere arbeidsmarkedet?

3) På hvilke måter kan forslaget styrke kamp mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og trygdesvindel i Norge?

På programmet

 paal lund
Pål Lund, Arbeidstilsynet

jan olav andersen7
Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet

heidi nordby lunde
Heidi Nordby Lunde, Stortinget (H)

marianne marthinsen
Marianne Marthinsen, Stortinget (Ap)

erik kollerud foto terje bergersen
Erik Kollerud, YS

amo

Anne Mette Ødegård, Fafo