Skip to main content
 

Forslaget om EUs arbeidsmarkedsbyrå er for lite konkret

22. november 2018

For at EL og IT Forbundet skal støtte opprettelsen av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA) må det være klart at byrået ikke kan foreslå tiltak som svekker partene i arbeidslivet sin autonomi eller undergraver det nasjonale handlingsrommet knyttet til utforming, kontroll og håndheving av lover og tariffavtaler på nasjonalt nivå. Det er svært viktig at norske myndigheter nøye følger utviklingen av ordning for tvisteløsning gjennom byrået, mener forbundet.

Nyhet