Skip to main content

Fafokonferansen 2019

Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene

  • Kl. 09.00–15.30
  • Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngstorget

Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? Årets Fafokonferanse markerte også at det er 15 år siden EUs østutvidelse og etableringen av Fafo Østforum.

Hva var bekymringene før EU-utvidelsen i 2004, og seinere i 2007? Og hva er status? Etter 15 år kan vi se tilbake på den største innvandringsbølge av arbeidstakere noen sinne. «Vi importerer arbeidskraft, men får mennesker», er det sagt. Arbeids- og levekår, integrering og bruk av velferdsordninger var stikkord for sesjonen Se mot øst.

15 år etter EU-utvidelsen i 2004 dreier mye av diskusjonen seg om fortrengning av norsk arbeidskraft og dårlige vilkår for østeuropeiske arbeidstakere. I sesjonen Den grenseløse jobben presenterte forskere statistikk og arbeidsinnvandrere fortalte om sine erfaringer fra norsk arbeidsliv.

På konferansen deltok blant andre:
Kristin Halvorsen, Thomas Hylland Eriksen, Helge Eide, Sigrun Vågeng, Jonas Bals, Jon Sandnes, Knut Røed, Kalle Moene, Aleksandra F. Eriksen, Temenoujka Entcheva, Øivind Bratberg, Heidi Nordby Lunde, Jonas Gahr Støre, Per Olaf Lundteigen, Shazia Majid, Anniken Hagelund, Halvor Melbye Hanisch, Shazia Majid, Axel West Pedersen, Mimmi Kvisvik, Steinar Holden, Oddbjørn Raaum, Camilla Stoltenberg, Mathilde Tybring-Gjedde, Sumaya Jirde Ali, Harald Stanghelle, samt Gudmund Hernes og mange andre Fafoister. Last ned presentasjonene

logo webtopp 540b