Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret presenterte Fafo-forsker Jon Horgen Friberg den nye Fafo-rapporten: Innvandrerne som skulle klare seg selv.

Hvorfor kommer stadig flere arbeidsinnvandrere fra EØS-land i kontakt med NAV-systemet? Hvilke utfordringer oppstår i møtet mellom arbeidsinnvandrerne og NAV-apparatet? Disse spørsmålene ble belyst og debattert på dette seminaret.

Dagens arbeidsinnvandring – særlig fra EUs nye medlemsland i Øst-Europa – mangler sidestykke i norsk historie, og har så langt vært svært gunstig for norsk økonomi. Men stadig flere arbeidsinnvandrere får behov for hjelp fra NAV. Bekymringen for en velferdspolitisk bakrus i kjølvannet av de nye store migrasjonsstrømmene vokser. Hvorfor kommer stadig flere arbeidsinnvandrere fra EØS-land i kontakt med NAV-systemet? Hvilke utfordringer oppstår i møtet mellom arbeidsinnvandrerne og NAV-apparatet? Hva slags retningslinjer og virkemidler har NAV-ansatte i sitt arbeid  med denne gruppen? Dette var noen av spørsmålene som ble tatt opp på seminaret.

En av konklusjonene i rapporten er at dette er et frustrerende møte for begge parter. Mens NAV-ansatte etterlyser klarere retningslinjer for sitt arbeid, forteller mange av  respondentene blant arbeidsinnvandrerne at behandlingen de får hos NAV framstår som vilkårlig og urettferdig.

Program og presentasjon/foredragslysark

På dette seminaret presenterte Fafo-forsker Jon Horgen Friberg funn fra den nye Fafo-rapporten: Innvandrerne som skulle klare seg selv (lysark - pdf)

Rapporten ble kommentert av

Kort kommentar om Brochmannutvalgets perspektiver ved Fafos forskningssjef Anne Britt Djuve

Møteleder var Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring.

Ny Fafo-rapport

20321 b200Rapporten Innvandrerne som skulle klare seg selv. Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati. er forfattet av Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom  programmet FARVE – forsøksmidler, arbeid og velferd.

 

Forfatterne

jhf2015
Jon Horgen Friberg

oel
Olav Elgvin

abd
Anne Britt Djuve

Møteleder

lel
Line Eldring

Oppdragsgiver

logo nav 300 bredde