Fafo Østforum seminar

«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

  • Kl. 14.00–16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

De siste årene har det vært svært høy aktivitet innen norsk samferdsel, med en rekke investeringer i vei, jernbane og kollektivtiltak. Store anlegg har blitt bygget av entreprenører fra blant annet Spania, Italia og Kina. Noe av forklaringen er kombinasjonen av svak økonomisk utvikling og arbeidsledighet i flere europeiske land samtidig med rekordhøy aktivitet i Norge.

Kinesiske entreprenører lar seg også friste av anleggskontrakter i Norge. Landet har en storstilt internasjonal strategi for bygging av infrastruktur.

Utenlandske entreprenører kan påvirke arbeidstakernes vilkår i bransjen og ha betydning for kompetanseutviklingen framover. Et annet spørsmål er hvordan norske entreprenører takler en sterkere konkurranse fra utlandet.

Disse spørsmålene var tema for Fafo Østforums seminar 8. oktober.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder Fafo Østforum

Innledninger ved

Jonas Måøy, samfunnsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse (SØA). Presentasjon (pdf)
Henning Kristoffersen, Kina-kjenner
Nils Hæstad, leder av Anleggsutvalget i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA). Presentasjon (pdf)
Anita Johansen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund
Torbjørn Amundsen, partner i KPMG Law Advokatfirma

Samtale mellom innlederne og spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

På programmet

anita johansen
Anita Johansen, Norsk Arbeidsmandsforbund

henning kristoffersen 1 
Henning Kristfoffersen, Kina-kjenner

nils haestad
Nils Hæstad, Anleggsutvalget i EBA

jonas maoy
Jonas Måøy, Samfunnsøkonomisk analyse

torbjorn amundsen
Torbjørn Amundsen, KPMG Law Advokatfirma

amo
Anne Mette Ødegård, Fafo

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie