Skip to main content
 

Ny rapport om store kontrakter i offentlige anskaffelser

06. mai 2020

Den nye rapporten har særlig vurdert virkningen av store offentlige kontrakter i markedene for hotell, anlegg og storhusholdning. Rapporten peker på flere mulige tiltak for å fremme riktige kontraktsstørrelser og sikre god konkurranse, inkludert tiltak rettet mot de spesifikke bransjene. – Det er rom for forbedringer når det gjelder kunnskap om markedet og oppdeling av store anskaffelser, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

2020 oslo economics virkningen av store offentlige kontrakterLes hele pressemeldingen: Ny rapport om store kontrakter i offentlige anskaffelser (Nærings- og fiskeridepartementet, 06.05.20)

Rapporten er skrevet av Oslo Economics og Inventura på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Last ned utredningen: Virkninger av store offentlige kontrakter (Oslo Economics rapport 2020-2)

 

Les også: Utdrag fra rapportens kapittel om offentlige kontrakter i bygg og anlegg|title-active=Lukk|closed

Offentlige anskaffelser i bygg og anlegg

Offentlige anskaffelser utgjorde mer enn 70 prosent av det samlede anleggsmarkedet i 2018. Dette innebærer at offentlig innkjøpspraksis, herunder valg av kontraktsstørrelse, har svært stor betydning for utviklingen i leverandørmarkedet.

Blant de store aktørene er det de siste årene blitt stadig flere utenlandske aktører. Enkelte norske aktører i anleggsbransjen mener at hovedutfordringen er at den samlede bygge-og anleggsporteføljen har uforholdsmessig mange milliardkontrakter. Følgen kan være at offentlige anskaffelser i begrenset grad utvikler norske entreprenører, men snarere kommer store, internasjonale aktører til gode. I tillegg til de norske aktørene, finnes det et stort internasjonalt leverandørmarked, som er interessert i tilstrekkelig store kontrakter. For slike aktører vil selv oppdrag i fem-til ti-milliardersklassen utgjøre en begrenset del av omsetningen, og innebærer dermed en relativt mindre risiko enn de ville gjort for de mindre, norske aktørene.

Oppdeling i flere kontrakter vil fremme norske entreprenørers vinnersjanser
Figuren nedenfor (side 48 i rapporten Virkninger av store offentlige kontrakter) viser hvordan det nasjonale og internasjonale leverandørmarkedet fordeler seg i forholdt til kontraktsstørrelsen.

Etter hvert som kontraktene blir større, vil færre nasjonale virksomheter kunne delta. Dersom kontrakten overgår en gitt en viss terskel, vil man i økende grad få internasjonale leverandører. Dersom kontraktsverdien overgår rundt 5 milliarder, kan det være svært få eller ingen nasjonale leverandører ønsker å delta.

2020 rapport offentlige anskaffelser figur5 7 kontraktsstrl
Figuren viser også at mellomstore kontrakter kan være store for de fleste nasjonale, og for små for mange internasjonale.

Dersom oppdragene er tilstrekkelig store (over et par milliarder kroner), må oppdragsgiver ta høyde for at oppdraget ofte vil gå til en større utenlandsk entreprenør (og dennes norske og utenlandske underleverandører), heller enn norske entreprenører.

 
Nyhet