Skip to main content

Erfaringer med bruk av utenlandske entreprenører i store, offentlige anleggsprosjekter

Erfaringer med bruk av utenlandske entreprenører i store, offentlige anleggsprosjekter

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS

Fredrik Kostølog Jonas Måøy

Rapport nr. 21-2019

Publikasjonsår: 2019Relaterte nyheter