Skip to main content
 

Sp fremmet representantsforslag om å styrke norsk anleggsbransje

08. januar 2020

De siste ti årene har man sett en økning i bruken av utenlandske entreprenører i sentrale roller i utbyggingen av store, offentlige anleggsprosjekter. Fem stortingsrepresentanter fra Sp foreslår å bygge opp under konkurransekraften til den norske anleggsbransjen.

De vil at Stortinget skal be regjeringen sørge for at Statens veg­esen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier, fylkeskommunene og andre relevante aktører i for­bindelse med offentlige anskaffelser prioriterer å utvikle kapasitet og kompetanse i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv.

Les hele saken: Fremmet representantsforslag om å styrke norsk anleggsbransje (bygg.no, 07.01.20)

 
Nyhet