Sp fremmet representantsforslag om å styrke norsk anleggsbransje

  • 08. januar 2020

De siste ti årene har man sett en økning i bruken av utenlandske entreprenører i sentrale roller i utbyggingen av store, offentlige anleggsprosjekter. Fem stortingsrepresentanter fra Sp foreslår å bygge opp under konkurransekraften til den norske anleggsbransjen.

De vil at Stortinget skal be regjeringen sørge for at Statens veg­esen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier, fylkeskommunene og andre relevante aktører i for­bindelse med offentlige anskaffelser prioriterer å utvikle kapasitet og kompetanse i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv.

Les hele saken: Fremmet representantsforslag om å styrke norsk anleggsbransje (bygg.no, 07.01.20)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie