Stortingets spørretime: Ap tok opp gigantkontrakter og frykt for utenlandsk dominans i anleggsmarkedet

  • 12. mai 2021

– I går vedtok Stortinget å bygge Hålogalandsveien, et prosjekt til 17-18 milliarder kroner, og ett av poengene mine er at regjeringen nå legger opp til så store prosjekter mange steder at det bare er de store internasjonale konsernene som er i stand til å legge inn anbud, sa stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap).

Samferdselsminister Knut Arild Hariede (KrF) understreket flere ganger fra Stortingets talerstol at han ønsket både norske og utenlandske entreprenører i det norske anleggsmarkedet.

Hareide sa også at han var opptatt var av å lytte til de nye signalene som kom fra bransjen om kontraktsstørrelser.

– Hvis vi går 10 år tilbake i tid, så var budskapet fra et samlet norsk næringsliv at de ønsket seg større veikontrakter og ikke en stykkevis og delt bygging. De ønsket mer helhetlig veibygging. Nå opplever vi at budskapet er at noen av kontraktene vi har lagt ut, oppleves i overkant store. Det er et budskap vi kan ta med oss, sa Hareide.

Les hele saken: Arbeiderpartiet tok opp Acciona-sak og utenlandske entreprenører i Stortinget (bygg.no, 12.05.21)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie