Skip to main content
 

Norge skal bygge verdens første skipstunnel: – Nederlag om det går til utenlandske entreprenører

  • 01. april 2023

Høsten 2023 skal bygging av Stad skipstunnel ut på anbud. Leder i Arbeidsmandsforbundet (NAF), Anita Johansen mener at selve innretningen på anbudet må være sånn at norske entreprenører har mulighet til å nå fram i konkurransen.

– Dette er nybrottsarbeid. Det er en tunnel, men grunnforholdene i Norge er det de norske entreprenørene som kan best. Dette er et kjempestort prestisjeprosjekt. Det vil være et nederlag om Stad skipstunnel går til utenlandske entreprenører, om de skal bygge verdens første skipstunnel i Norge – for norske skattepenger, sier hun.

Prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad, har forståelse for forbundsleder Johansens ståsted om at anbudet bør gå til norske entreprenører, men legger vekt på at Kystverket har en annen rolle oppi det hele.

 – Vi forholder oss til enhver tid til gjeldende anbudsregelverk, og synes generelt at det er en stor fordel at det er stor interesse og bred konkurranse for prosjektet. Jo flere interessenter, jo bedre tilbud forventer vi – både når det gjelder kvalitet og pris, sier han.

Skjeppestad har tidligere uttalt til Arbeidsmanden at Kystverket ønsker en totalentreprise som tar ansvar for absolutt hele jobben – alt fra tunneldrift, tekniske løsninger, systemer, installasjoner, testing og igangkjøring av hele tunnelen.

Han forteller at utenlandske entreprenører blir håndtert på lik linje og stilt samme krav til som de norske, og at de opplever at en eventuell utenlandsk hovedentreprenør ikke vil gjøre alt på egen hånd.

Nyhet