Skip to main content
 

Innlegg: – Utenlandske entreprenører, regelverk og politikk

  • 15. februar 2023

– Tredjelandsleverandører kan delta i norske konkurranser, men oppdragsgivere kan avvise dem. Er kinesiske entreprenører aktuelle for prosjektet Stad skipstunnel? Det spørsmålet engasjerer engasjerer både fagfolk og politikere, skriver advokat Eirik Rise i dette innlegget.

Utdrag fra innlegget:

Saker referert til i bygg.no og NRK gir innblikk i interessante vurderinger som offentlige byggherrer står overfor ved sine anskaffelser.

Spørsmålet om oppdragsgivere skal ønske velkommen kinesiske entreprenører, og entreprenører fra andre land uten avtale med Norge, er en gjenganger. Praksisen fra oppdragsgiverne er sprikende og uforutsigbar. Sikkerhetshensyn var grunnen til at det kinesiske selskapet var uønsket av Oslo kommune.

 Vår erfaring er at oppdragsgivere ofte har andre grunnlag for enten å ønske tredjelandskonkurranse velkommen eller ikke. Og ofte har ikke oppdragsgiver tenkt gjennom hvordan de skal forholde seg til slike tilbud.

Nyhet