Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

  • kl. 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside. 

Den kraftige økningen i innvandringen fra Øst-Europa har gitt et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet. For å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping er stadig flere bransjer omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Men hvilken effekt har dette egentlig?

Samfunnsøkonomisk analyse, Statistisk sentralbyrå og Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet evaluert virkningene av allmenngjøring av tariffavtaler i Norge. Sentrale spørsmål er hvordan arbeidsinnvandringen har påvirket lønnsdannelsen og arbeidsmarkedet, og på hvilken måte allmenngjøring har bremset lavlønnskonkurransen.

På dette seminaret lanserte vi rapporten fra evalueringen, og forskerne presenterte et utvalg av de mest sentrale funnene.

Program

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, seniorforsker i Fafo. Presentasjon

Innledninger ved
Roger Bjørnstad, daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse. Presentasjon
Jon Erik Dølvik, seniorforsker i Fafo. Presentasjon
Bård Jordfald, forsker i Fafo. Presentasjon
Terje Skjerpen, forsker i SSB. Presentasjon

Kommentarer ved 
Thor Kleppen Sættem, statssekretær (H) i Arbeids- og sosialdepartementet
Torill Lødemel, fagdirektør i NHO. Presentasjon
Trude Tinnlund, LO-sekretær. Manus

Ny publikasjon

2015 2 rapp senter for lonnsdannelseDen nye publikasjonen "Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler" utgis som rapport nr 2-2015 hos Senter for lønnsdannelse. Roger Bjørnstad er redaktør, og medforfattere (i alfabetisk rekkefølge) er Jon Erik Dølvik,  Line Eldring, Bård Jordfald, Tom Kornstad, Fredrik Bakkemo Kostøl, Ragnar Nymoen, Marina Rybalka og Terje Skjerpen. Last ned rapporten (i pdf) | Les mer hos Senter for lønnsdannelse

Les mer på vår temaside Allmenngjøring og minstelønn

På programmet

thor kleppen saettem
Thor Kleppen Sættem, ASD

roger bjoernstad
Roger Bjørnstad, Samfunnsøkonomisk analyse AS

jed
Jon Erik Dølvik, Fafo

bjo
Bård Jordfald, Fafo

terje skjerpen
Terje Skjerpen, SSB

 

torill lodemel
Torill Lødemel, NHO

trude tinnlund
Trude Tinnlund, LO

lel
Line Eldring, Fafo