Skip to main content
 

Fafo Østforum seminar om allmenngjøring 27. oktober

15. oktober 2015

For å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping er stadig flere bransjer omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Men hvilken effekt har dette egentlig? På dette seminaret lanseres rapporten Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. Se seminaret på Fafo-tv

 

logo samfunnsokonomisk analyse B200logo ssb 2015logo fafo EN 194x64

 

 

Samfunnsøkonomisk analyse, Statistisk sentralbyrå og Fafo har på oppdrag fra Arbeids - og sosialdepartementet evaluert virkningene av allmenngjøring av tariffavtaler i Norge. Sentrale spørsmål er hvordan arbeidsinnvandringen har påvirket lønnsdannelsen og arbeidsmarkedet, og på hvilken måte allmenngjøring har bremset lavlønnskonkurransen.

Seminaret, som holdes i regi av Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse, arrangeres tirsdag 27. oktober kl 14.00-16.00 i Fafos lokaler i Borggata 2B, Oslo.

Seminarprogram

 

 
Nyhet