Skip to main content
 

– Mange har betalt ulovlig lav lønn

27. oktober 2015

En ny rapport viser at arbeidsinnvandringen de siste ti årene har gjort at lønningene i bygg- og anlegg har bremset kraftig de siste ti årene. Men det kunne vært langt verre, mener Byggenæringens Landsforening (BNL). Uten frontfagmodellen for lønnsdannelse, allmenngjort minstelønn og høy organisasjonsgrad, ville forskjellene vært enda større, mener Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

Nyhet