Skip to main content
 

Ny rapport om allmenngjøring

  • 27. oktober 2015

Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Bård Jordfald har bidratt til rapporten "Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler", utgitt av Senter for lønnsdannelse. Rapporten ble presentert i dag - last ned presentasjonene fra seminarets nettside. Se opptak av seminaret på Fafo-tv.

I rapporten stilles spørsmålet om hvilken effekt allmenngjorte tariffavtaler har for å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping.

Last ned rapporten (i pdf)

Les mer hos Senter for lønnsdannelse

jed

lel

bjo

Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Bård Jordfald

 

 
Nyhet