Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

  • kl. 13-15
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet?

Riksrevisjonen kom med to rapporter om disse temaene 21. juni. Fafo Østforum invitert e representanter for Riksrevisjonen til å legge fram hovedkonklusjonene på vårt seminar. Og underdirektør i KS og direktøren for Arbeidstilsynet var invitert til å kommentere hver sin rapport.

Program

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, seniorforsker i Fafo

Innledning: Sosial dumping ved offentlige anskaffelser v/Martin Ørvim, underdirektør i Forvaltningsrevisjonsavdeling 2 i Riksrevisjonen. Lysark (pdf)

Kommentar v/Helge Eide, områdedirektør Interessepolitikk, KS

Pause

Innledning: Myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet v/Solveig Dahl, underdirektør i Forvaltningsrevisjonsavdeling 2 i Riksrevisjonen. Lysark (pdf)

Kommentar v/Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Line Eldring, Fafo

Nye rapporter fra Riksrevisjonen

Sosial dumping ved offentlige anskaffelser: Stortinget har slått fast at det offentlige har et særlig ansvar for å forebygge og hindre sosial dumping ved egne anskaffelser. Gjennom anskaffelsesregelverket stilles det særskilte krav til offentlige oppdragsgivere som skal motvirke sosial dumping. Undersøkelsen ser blant annet på i hvilken grad statlige etater og kommuner etterlever dette regelverket.

Myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet: Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet og politiets etterforskning og påtale er sentrale virkemidler for å sikre at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven blir fulgt. Undersøkelsen omfatter Arbeidstilsynets og politiets innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet, samt tverretatlig samarbeid på området. Det er lagt særlig vekt på den delen av arbeidsmiljøkriminaliteten som gjelder sosial dumping.

Rapportene ble offentliggjort tirsdag 21. juni. Last ned rapportene (pdf) nedenfor.

 

På programmet

martin oervim
Martin Ørvim, Riksrevisjonen

helge eide
Helge Eide, KS

solveig dahl
Solveig Dahl, Riksrevisjonen

ingrid finboe svendsen
Ingrid Finboe Svendsen, Arbeidstilsynet

lel
Line Eldring, Fafo