Imøtegår kritikken fra Riksrevisjonen

  • 24. juni 2016

– Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og de andre kontrollmyndighetene gir stor effekt i kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping. Vi samarbeider tett, og det er viktig å se på Arbeidstilsynets tilsyn og reaksjoner i sammenheng med hva de andre etatene gjør i samme sak, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en kommentar til Riksrevisjonens rapport.

Les mer om Riksrevisjonens rapporter og reaksjonene på dem

 

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie