Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

  • kl. 14.00–15.15
  • Fafo, Borggata 2B

I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterte arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

Allmenngjøring betyr at deler av en landsomfattende tariffavtale gjøres gjeldende for alle som utfører arbeid som omfattes av avtalen. Siden det første vedtaket i 2004, er ni områder i norsk arbeidsliv blitt allmenngjort. Det har vært løpende diskusjoner og vurderinger av hvor godt ordningen virker. Den siste evalueringen, fra juni 2021, er utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Formålet med allmenngjøring er å sikre utenlandske arbeidstakere likeverdige vilkår med nordmenn, i tillegg til å hindre konkurransevridning i det norske arbeidsmarkedet. Evalueringen viser at lønnstakere i yrker som typisk er omfattet av allmenngjøring har en gjennomsnittslønn som er rundt 25 prosent lavere enn lønnstakere ellers.

Spørsmålene er da om allmenngjøring er en god nok medisin for å sikre likeverdighet, eller er det behov for endringer? Hvordan står det til med etterlevelse og kontroll av at bestemmelsene følges? Finnes det alternative måter å bekjempe lavlønnskonkurranse på? Og hvordan har allmenngjøring påvirket samarbeidet mellom partene i arbeidslivet?

Program

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum. Presentasjon (pdf)

Presentasjon av evalueringsrapporten om allmenngjøring av tariffavtaler, ved Fafo-forsker Bjorn Dapi. Presentasjon (pdf)

Kommentar ved Fafo-forsker Jon Erik Dølvik

Paneldebatt:

  • Rune Dyrvik, Sjømat Norge
  • Per Skau, Fellesforbundet
  • Jon H. Stordrange, NHO Transport
  • Ann-Solveig Sørensen, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

Ny publikasjon

soa rapport13 2021 evaluering allmenngjoringRapporten «Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler», fra juni 2021 kan lastes ned her

Rapporten er forfattet av Andreas Benedictow, Bjorn Dapi, Fernanda Winger Eggen, Hege Marie Gjefsen, Anders Kjelsrud, Jonas Måøy, Maja Tofteng og Elin Svarstad.

Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har evaluert ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) og Fafo. Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) har hatt en kvalitetssikringsrolle. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Se andre relevante publikasjoner nederst på siden

 

På programmet

Bjorn Dapi
Forsker
Fafo
Jon Erik Dølvik
Forsker I
Fafo
Rune Dyrvik
Advokat og fagsjef arbeidsliv
Sjømat Norge
Per Skau
Forbundssekretær
Fellesforbundet
Jon H. Stordrange
Administrerende direktør
NHO Transport
Ann-Solveig Sørensen
Bransjeansvarlig fisk
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
Anne Mette Ødegård
Seniorforsker
Fafo