Skip to main content
 

– Viktig å fortsette allmenngjøring av tariffavtaler

16. november 2021

Mange arbeidstakere sikres bedre betingelser med allmenngjøring av tariffavtaler. Forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) mener ordningen må fortsette på tross av at den ikke anses som noen vidunderkur.

I en Fafo-undersøkelse om lavtlønte stilles spørsmålet om organisasjonsgraden vil gå ned hvis man ikke trenger å være organisert for å få tarifflønn ved allmenngjøring. I tid der Europa står foran at organisasjonsgraden stadig blir lavere, diskuteres også allmenngjøringen.

NNN organiserer blant andre ansatte i oppdrettsindustrien i Norge.

– Bakgrunnen for at NNN krevde deler av overenskomsten allmenngjort, var fordi at de kunne dokumentere at det var en del sosial dumping i næringen. Dette gjaldt nettopp utenlandsk arbeidskraft som var innleid for en kortere periode. Vi fikk eksempler på doble arbeidskontrakter med lønn ned i 400 euro pr måned, sier Ann-Solveig Sørensen til Arbeidsliv i Norden.

NNN mener at allmenngjøringen fortsatt er viktig for å unngå sosial dumping.

– Per i dag er minstelønn, fagbrev-tillegg og skifttillegget allmenngjort. Så må man vurdere underveis om dette er nok eller om flere deler av overenskomsten bør allmenngjøres. NNN har foreløpig ikke tatt noe standpunkt til dette, sier hun.

Les hele saken: – Viktig å fortsette allmenngjøring av tariffavtaler (Arbeidsliv i Norden, 16.11.21)

 
Nyhet