Skip to main content
 

Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. oktober: Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

31. oktober 2021

I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterte arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

 

På seminaret ble evalueringen presentert og kommentert, etterfulgt av erfaringsdeling og debatt.

seminarets nettside kan du

  • laste ned forskernes presentasjoner
  • se opptak av sendingen

 

 
Nyhet