Skip to main content

Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler

Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS

Andreas Benedictow, Bjorn Dapi, Fernanda Winger Eggen, Hege Marie Gjefsen, Anders Kjelsrud, Jonas Måøy, Maja Tofteng og Elin Svarstad

Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har evaluert ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) og Fafo. Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) har hatt en kvalitetssikringsrolle. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Abeids- og sosialdepartementet.

Rapport 13–2021

Samfunnsøkonomisk analyse AS

Publikasjonsår: 2021Relaterte nyheter

  • Relaterte seminarer