Skip to main content
 

Debatt: – Allmenngjort minstelønn fungerer etter hensikten

07. januar 2022

– Arbeidstakerne nederst på lønnsstigen har fått økt lønn, og bedriftene er fornøyd med at konkurransen har blitt jevnere, skriver tre forskere fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Samfunnsøkonomisk analyse har i samarbeid med SSB, Fafo og NTNU evaluert allmenngjøringsordningen på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Utdrag fra innlegget til sjeføkonom Andreas Benedictow, seniorøkonom Fernanda Winger Eggen og fagdirektør Rolf Røtnes:

– Evalueringen viser at allmenngjøring fungerer etter hensikten, gjennom å hindre sosial dumping og konkurransevridning. Spørreundersøkelse og intervju viser at partene er godt fornøyde, og det har framkommet få konkrete forslag til forbedringer.

– Allmenngjøringsloven sikrer tariffestet minstelønn til arbeidstakergrupper som utfører arbeid av samme art som arbeidstakere med tariffavtaler. Dette vurderes som særlig viktig for utenlandske arbeidstakere.

– Framskrivninger for arbeidsmarkedet tilsier et betydelig behov for arbeidskraft fra utlandet også framover. Begrunnelsen for allmenngjøring vil derfor ventelig fortsatt være til stede.

– Vi anbefaler derfor at ordningen videreføres. Vi foreslår heller ikke større endringer, men påpeker noen mulige justeringer, blant annet bedre informasjon, flere tilsyn og strengere sanksjoner mot brudd.

Les hele innlegget: «Allmenngjort minstelønn fungerer etter hensikten» (FriFagbevegelse, 07.01.22)

 
Nyhet