Skip to main content
 

Lønna for øst-europeere i Norge har økt: Arbeidsgiverne endret synet på allmenngjøring

01. november 2021

Allmenngjorte tariffavtaler i Norge ble møtt med et kritisk blikk av arbeidsgiverne. Nå stiller de seg bak ordningen. Samtidig kommer det krav til den nye regjeringen. Det kom frem i panelsamtalen på Fafo Østforum seminar forrige uke.

Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse har evaluert allmenngjøringen av tariffavtalene, er konklusjonen følgende: Ordningen har fungert etter hensikten. På seminaret var representant fra partene invitert til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

– Erfaringene fra vår bransje er at bedriftene er fornøyde med ordningen, sier Rune Dyrvik, advokat og fagsjef for arbeidsliv i arbeidsgiverorganisasjonen Sjømat Norge.

Dyrvik & co. ivret ikke for denne ordningen da Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) forhørte seg i kjølvannet av EU-utvidelsen.

– Allmenngjøring innebærer like konkurransevilkår. Nå unngår man at nabobedrifter lønner sine arbeidstakere på ulike nivåer. Etter å ha vært skeptiske, har vi nå inntatt en positiv holdning til forlengelse. Vi synes ordningen har fungert godt hos oss, konkluderer Rune Dyrvik.

NHO Transport støtter fremdeles allmenngjøringen, men håper at den nye regjeringen vil innføre samme kabotasjebegrensninger som i Danmark. Det bekrefter Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.

Les hele saken: Lønna for øst-europeere i Norge har økt: Arbeidsgiverne endret synet på allmenngjøring (FriFagbevegelse, 01.11.21)

 
Nyhet