Skip to main content
 

Når skal allmenngjøring på byggeplassene gjelde?

09. august 2023

Sammen med to tidligere kolleger, anker Tamás Szabadi en dom fra tingretten som ikke ga dem dekning for reise, kost og losji som er lovfestet i tariffavtalen. Utfallet av saken vil ha stor betydning for når allmenngjøring på byggeplassene skal gjelde.

Spørsmålet i saken er om man kan få dekket diett for alt arbeid utenfor Tromsø, om man er ansatt i et Tromsø-firma med hele landet som arbeidssted. Det må Frostating lagmannsrett ta stilling til etter at Fellesforbundet anker en dom fra Trøndelag tingrett.

Saken gjelder tre ungarere som krevde manglende overtidsbetaling og dekning av reise, kost og losji. De tre jobbet i Trondheim for Malerfirma Edvardsson, med forretningsadresse i Tromsø.

I dommen ble Edvardsson kun dømt til å betale overtid og diett for arbeid utenfor Trondheim.

– For alle våre medlemmer vil det være av stor betydning å få stanset det vi mener er brudd på allmenngjøringsforskriften fra en såpass stor aktør, sier Marius Tønnessen, leder i Malernes Forening. 

Beløpet det ble anket for er imidlertid under grensen på 250.000 kroner, som er minstebeløpet man etter tvisteloven kan fremme for lagmannsretten. Lagmannsretten mener at selv om beløpet er for lavt, reiser saken prinsipielle spørsmål som det er viktig å få en rettslig avklaring på.

Loven om allmenngjøring skal sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.

Det er foreløpig ikke satt en dato for når partene møtes i lagmannsretten.

Nyhet