Skip to main content
 

Nyhetssaker om Fafos rapport om lavlønte

 • 01. oktober 2021

Den nye Fafo-rapporten «Hvem er de lavtlønte?» ble lansert i dag. To av funnene er at det har blitt flere lavlønnsjobber i det norske arbeidsmarkedet i fra 2008 til 2018, og at utenlandsk arbeidskraft er overrepresentert i lavlønnstatistikken.

Nedenfor finner du lenke til rapporten og opptak fra lanseringsseminaret, samt lenker til nyhetssaker som omtaler rapporten.

bjoesv2ragnar nymoenRapporten «Hvem er de lavlønte?» er forfattet av Bård Jordfald, Elin Svarstad og Ragnar Nymoen. Se opptak fra lanseringsseminaret.

 

 

Nyhetssaker om rapporten:

 • Her er de største lønnstaperne, ifølge ny undersøkelse (FriFagbevegelse, 28.09.21)
  En ny Fafo-rapport om lavlønte ble lansert i dag. Innvandrere har enn større sjanse for å være lavtlønt enn de med norsk bakgrunn. Sannsynligheten for å være lavtlønt er 16 prosent større for utenlandske arbeidstakere enn for norskfødte, ifølge rapporten.
  – Økt avtaledekning og organisering er to av tiltakene som kan redusere forskjellene. Dersom det ikke skjer, er det jo et spørsmål om å bruke verktøy som allmenngjøring i bredere forstand enn i dag, sier Fafo-forsker Bård Jordfald.
  Mens både andel og antall lavlønnsjobber har gått ned i industrien, har både andel og antall lavlønnsjobber økt betraktelig innenfor bygg og anlegg.

 • De som tjener minst har også hatt lavest lønnsvekst de siste årene (forskning.no, 01.10.21)
  Stadig flere arbeidstakere jobber i et lavlønnsyrke og forskjellene blir større.
  – Lønnsveksten hos de lavest lønte har vært dårligere enn lønnsveksten for dem som tjener bra, sier Fafo-forsker Bård Jordfald til forskning.no. – Det er i gode tider at forskjellen mellom de som tjener dårlig og de som tjener godt øker mest, rapporterer Jordfald. Og det har vært gode tider i norsk økonomi mye av den perioden forskerne har sett nærmere på.
  Samtidig har også faktorer som høy arbeidsinnvandring og økt konkurranse om jobber uten store krav til formell utdannelse, bidratt til å holde nede lønningene til dem som tjener minst.
  Hele 44 prosent av alle utenlandsfødte lønnstakere i Norge er lavlønte.

 • 135.000 er lavtlønte i varehandelen. Slik vil tidligere HK-leder slå ned på fagforeningsknusing (FriFagbevegelse, 01.10.21)

 • Vil fortsette å bekjempe lavlønn (LO, 30.09.21)
  En tredel i privat sektor er lavlønte, og andelen øker, viser en ny Fafo-rapport.
  – Dette er en illevarslende utvikling som vi har fryktet. Vi vil kjempe for å motvirke det, sier nestleder Roger Heimli.
  Det er tjenesteytende deler av privat sektor, hvor det er lav organiseringsgrad, som har vokst mest i 10-årsperioden Fafo har kartlagt. Dette er en sektor med voksende andel lavtlønte, hvor det også er mange arbeidsinnvandrere.

 • Leder: Useriøst arbeidsliv (Dagbladet, 30.09.21)
  – En ting er de tre rødgrønne enige om, selv om de ikke ble enige om å sitte i regjering – kampen mot økende forskjeller må prioriteres. En ny Fafo-rapport om lavtlønte viser at det trengs. Det er på tide å ta et oppgjør med dem som gjør alt for å svekke arbeidstakeres rettigheter, skriver Dagbladet på lederplass.

 • Kommentar ved Kjell Werner: – Flere lavtlønte er et faresignal (Dagsavisen, 28.09.21)

 • Rapport: En tredel i privat sektor er lavtlønte (Nettavisen, 28.09.21)

 

 
Nyhet