Fafo Østforum seminar

Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

  • kl. 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret presenterte vi det nye Fafo-notatet "Kortere kjeder - mindre sosial dumping? Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg".

Begrensning av antall ledd i kontraktkjedene har i løpet av de siste par årene seilt opp som et mulig virkemiddel for å redusere omfanget av sosial dumping - særlig innenfor bygg og anlegg. I hvilken grad er dette noe som byggherrer og entreprenører faktisk har iverksatt? Og hva er erfaringene så langt?

Det nye Fafo-notatet er sluttproduktet fra et prosjektet Fafo har utført på oppdrag fra LO, og LO-sekretær Trude Tinnlund ønsket velkommen sammen med seminarets møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo. Det var innledninger fra sentrale aktører, deriblant vil Difi presentere funn om offentlige virksomheters bruk av kjedebegrensninger, basert på en helt fersk kartlegging.

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie