Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

  • kl. 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret presenterte vi det nye Fafo-notatet "Kortere kjeder - mindre sosial dumping? Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg".

Begrensning av antall ledd i kontraktkjedene har i løpet av de siste par årene seilt opp som et mulig virkemiddel for å redusere omfanget av sosial dumping - særlig innenfor bygg og anlegg. I hvilken grad er dette noe som byggherrer og entreprenører faktisk har iverksatt? Og hva er erfaringene så langt?

Det nye Fafo-notatet er sluttproduktet fra et prosjektet Fafo har utført på oppdrag fra LO, og LO-sekretær Trude Tinnlund ønsket velkommen sammen med seminarets møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo. Det var innledninger fra sentrale aktører, deriblant vil Difi presentere funn om offentlige virksomheters bruk av kjedebegrensninger, basert på en helt fersk kartlegging.

Presentasjoner|title-active=Lukk|closed

Presentasjoner

Kortere kjeder - mindre sosial dumping? ved Rolf K. Andersen og Line Eldring, Fafo

Difis arbeid mot sosial dumping i offentlige anskaffelser. ved Katja Khardikova,
rådgiver, Avd. for offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Skatteetatens utfordringer. Jan-Egil Kristiansen, skattekrimsjef Skatt Øst

Kjedebegrensninger i praksis. ved Terje Bjørlo, HMS-rådgiver i Statens vegvesen

Oppsplitting og lange kontraktskjeder truer det organiserte arbeidslivet.
ved Steinar Krogstad, forbundssekretær i Fellesforbundet