Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

  • Mandag, kl. 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette seminaret.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) lanserte høst 2016 en søkerportal for utenlandsk utdanning. Den omfatter en helt ny godkjenningsordning for søkere fra Tyskland og Polen med fag- og svennebrev fra følgende yrker: betongfagarbeider, frisør, kjøttskjærer, rørlegger og tømrer.

Mangelen på en offentlig godkjenningsordning har lenge blitt etterspurt, både av arbeidstakere og arbeidsgivere.

• Hva er partene i arbeidslivet sine reaksjoner på og vurderinger av den nye ordningen?
• Hva er erfaringene med ordningen så langt?

Fafo leder nå et internasjonalt prosjekt om fag på vandring i et åpent europeisk arbeidsmarked, med tittelen "Moving trades". Hovedspørsmålet er hvordan bruk og utvikling og bruk av fagkompetanse har blitt påvirket av økt arbeidsmigrasjon etter EU-utvidelsene.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg

"Moving trades: Presentasjon av et forskningsprosjekt" ved Anna Hagen Tønder og Johannes Oldervoll, forskere i Fafo. Lysark (pdf)

"Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring" ved Joachim Gümüş Kallevig, seksjonssjef for fagutdanningsseksjonen i avdeling for utenlandsk utdanning, NOKUT. Lysark (pdf)

Kaffepause

Kommentar fra

Jørgen Leegaard, direktør for kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering i Byggenæringens Landsforening (BNL)

Knut Øygard, forbundssekretær i Fellesforbundet

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Fag på vandring i et åpent europeisk arbeidsmarked

Hvordan er utvikling og bruk av fagkompetanse blitt påvirket av økt arbeidsmigrasjon etter utvidelsen av EU mot øst? Dette er hovedspørsmålet vi stiller i prosjektet "Moving trades" (Fag på vandring).

Målet er å undersøke hvordan økt arbeidsmigrasjon i Europa påvirker arbeidsgivernes vilje til å satse på fagopplæring og rekruttering av faglært arbeidskraft. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om ulike strategier og tiltak som er iverksatt for å møte nye utfordringer skapt av et åpnere arbeidsmarked.