Skip to main content
 

Analyse om Yrkeskvalifikasjonsdirektivet

09. mars 2017

– Yrkeskvalifikasjonsloven kan ha uheldige konsekvenser, skriver Peter Ørebech, i Nei til EU. – Forslaget om adgang til å utøve i andre EU/EØS-land et yrke man er kvalifisert for i hjemlandet, angriper lovregulerte yrker i Norge ved at lavere utenlandske nasjonale krav, kan presse fram ytterligere sosial dumping innen verft, havner, transport, elektro, heis etc.

Nyhet